Agenda
Er is geen evenement
Onze Clubwinkel
Leden : 10415
Artikelen : 20
Weblinks : 2
Artikelen bekeken hits : 18886
Login 

De jaarlijkse algemene ledenvergadering zal plaats vinden op maandagavond 7 december 2015 om 20.30 in de kantine van SV Baarn
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
1. Vaststellen van de notulen van de vorige algemene vergadering
2. Jaarverslag van het algemeen bestuur
3. Scheiding handbal / voetbal
4. Jaarverslagen van de afdelingsbesturen
5. Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar
6. Verslag van de kascommissie
7. Vaststelling van de balans en van de staat van baten en lasten
8. Vaststelling van de contributies
9. Vaststelling van de begroting
10. Benoeming leden algemeen bestuur / bestuursverkiezing
11. Benoeming commissieleden
12. Rondvraag

Aankondiging Algemene Leden Vergadering SV Baarn

De jaarlijkse algemene ledenvergadering zal plaats vinden op maandagavond 7 december 2015 om 20.30 in de kantine van SV Baarn.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

1. Vaststellen van de notulen van de vorige algemene vergadering
2. Jaarverslag van het algemeen bestuur
3. Scheiding handbal / voetbal
4. Jaarverslagen van de afdelingsbesturen
5. Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar
6. Verslag van de kascommissie
7. Vaststelling van de balans en van de staat van baten en lasten
8. Vaststelling van de contributies
9. Vaststelling van de begroting
10. Benoeming leden algemeen bestuur / bestuursverkiezing
11. Benoeming commissieleden
12. Rondvraag

 

 
Baarn, 14 oktober 2015
Aan de leden van S.V. Baarn,
Betreft: Algemene Ledenvergadering S.V. Baarn
Beste leden,
Op maandag 2 november om 20.00 uur zal sportvereniging Baarn een extra algemene ledenvergadering houden. Alle leden van de sportvereniging (algemene-, handbal- en voetballeden) zijn hiervoor van harte uitgenodigd. Onderstaand treft u de agenda met een toelichting voor deze avond. Meer informatie kunt u aantreffen op de website(s), wat eigenlijk de nieuwe vorm van clubblad is, www.svbaarn.nl of aanvragen bij de secretaris van S.V. Baarn.
Met vriendelijke groet,
Peter Korndewal - Voorzitter S.V. Baarn
S.V. Baarn - Bijzondere Algemene Ledenvergadering - 11 november 2015 - 20.00 uur
1. Opening
2. Notulen vorige buitengewone algemene ledenvergadering - 7 oktober 2015
3. Ingekomen stukken
4. Stemming structuur & samenwerking - handbal en voetbal gaan uit elkaar
5. Rondvraag
6. Sluiting
Onderstaand een samenvatting van het voorstel waarover gestemd zal gaan worden bij punt 4 van de agenda. Er is een document beschikbaar met een uitgebreide toelichting hierop, indien u dit wilt ontvangen dan kunt u dit aanvragen bij de secretaris van S.V. Baarn via e-mailadres: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
4. Structuur en samenwerking
Beide afdelingen van S.V. Baarn hebben aangegeven het liefst zo zelfstandig mogelijk te opereren.
Beide afdelingen werken in de praktijk ook vrijwel volledig gescheiden van elkaar, er is geen gezamenlijke cultuur, er zijn gescheiden "thuislocaties", er zijn verschillende tenues, enz.
Ook is  er onbegrip over het voortduren van dubbel werk, omslachtige procedures en verspilling van tijd en vrijwilligerskracht.
In de buitengewone algemene ledenvergadering van 7 oktober 2015 zijn daarom een aantal richtingen, mogelijkheden voorgelegd en is er door een grote meerderheid van de leden van S.V. Baarn gekozen voor de richting dat handbal en voetbal uit elkaar gaan.
Daarna is het voorstel waarin is uitgewerkt hoe handbal en voetbal uit elkaar gaan aan de leden ter stemming voorgelegd, maar daarbij bleek dat het benodigde aantal leden om hierover te mogen stemmen (volgens de statuten) niet aanwezig was. In deze vergadering van 2 november 2015 kan er ongeacht het aantal aanwezige leden wel over dit voorstel gestemd worden en een beslissing genomen worden.
Voorstel - Handbal en voetbal gaan uit elkaar (kort samengevat)
- Er is in de statuten van S.V. Baarn een procedure vastgelegd om zelfstandig te beslissen over dit voorstel zonder KNVB en NHV, zodat omslachtige procedures en oponthoud vermeden worden.
- De algemene ledenvergadering besluit tot opheffing van de afdeling handbal.
- De algemene ledenvergadering legt redelijke mogelijkheden vast voor als handbal zou besluiten om als zelfstandige handbalvereniging of in een fusieclub met andere handbalvereniging(en) een herstart te maken.
Baarn, 14 oktober 2015
Aan de leden van S.V. Baarn,
Betreft: Algemene Ledenvergadering S.V. Baarn

Beste leden,
Op maandag 2 november om 20.00 uur zal sportvereniging Baarn een extra algemene ledenvergadering houden. Alle leden van de sportvereniging (algemene-, handbal- en voetballeden) zijn hiervoor van harte uitgenodigd. Onderstaand treft u de agenda met een toelichting voor deze avond. Meer informatie kunt u aantreffen op de website(s), wat eigenlijk de nieuwe vorm van clubblad is, www.svbaarn.nl of aanvragen bij de secretaris van S.V. Baarn.

Met vriendelijke groet,

Peter Korndewal - Voorzitter S.V. BaarnS.V. Baarn - Bijzondere Algemene Ledenvergadering - 2 november 2015 - 20.00 uur

1. Opening
2. Notulen vorige buitengewone algemene ledenvergadering - 7 oktober 2015
3. Ingekomen stukken
4. Stemming structuur & samenwerking - handbal en voetbal gaan uit elkaar
5. Rondvraag
6. Sluiting

Onderstaand een samenvatting van het voorstel waarover gestemd zal gaan worden bij punt 4 van de agenda. Er is een document beschikbaar met een uitgebreide toelichting hierop, indien u dit wilt ontvangen dan kunt u dit aanvragen bij de secretaris van S.V. Baarn via e-mailadres: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

4. Structuur en samenwerkingBeide afdelingen van S.V. Baarn hebben aangegeven het liefst zo zelfstandig mogelijk te opereren. Beide afdelingen werken in de praktijk ook vrijwel volledig gescheiden van elkaar, er is geen gezamenlijke cultuur, er zijn gescheiden "thuislocaties", er zijn verschillende tenues, enz. Ook is  er onbegrip over het voortduren van dubbel werk, omslachtige procedures en verspilling van tijd en vrijwilligerskracht.

In de buitengewone algemene ledenvergadering van 7 oktober 2015 zijn daarom een aantal richtingen, mogelijkheden voorgelegd en is er door een grote meerderheid van de leden van S.V. Baarn gekozen voor de richting dat handbal en voetbal uit elkaar gaan.Daarna is het voorstel waarin is uitgewerkt hoe handbal en voetbal uit elkaar gaan aan de leden ter stemming voorgelegd, maar daarbij bleek dat het benodigde aantal leden om hierover te mogen stemmen (volgens de statuten) niet aanwezig was. In deze vergadering van 2 november 2015 kan er ongeacht het aantal aanwezige leden wel over dit voorstel gestemd worden en een beslissing genomen worden. 

Voorstel - Handbal en voetbal gaan uit elkaar (kort samengevat)

- Er is in de statuten van S.V. Baarn een procedure vastgelegd om zelfstandig te beslissen over dit voorstel zonder KNVB en NHV, zodat omslachtige procedures en oponthoud vermeden worden.
- De algemene ledenvergadering besluit tot opheffing van de afdeling handbal.
- De algemene ledenvergadering legt redelijke mogelijkheden vast voor als handbal zou besluiten om als zelfstandige handbalvereniging of in een fusieclub met andere handbalvereniging(en) een herstart te maken.

 

Baarn, 22 september 2015

Aan de leden van S.V. Baarn,

Betreft: Algemene Ledenvergadering S.V. Baarn


Beste leden,

Op woensdag 7 oktober om 20.00 uur zal sportvereniging Baarn een extra algemene ledenvergadering houden. Alle leden van de sportvereniging (algemene-, handbal- en voetballeden) zijn hiervoor van harte uitgenodigd. Onderstaand treft u de agenda met een toelichting voor deze avond. Meer informatie kunt u aantreffen op de website(s), wat eigenlijk de nieuwe vorm van clubblad is, www.svbaarn.nl of aanvragen bij de secretaris van S.V. Baarn.

Met vriendelijke groet,
Peter Korndewal - Voorzitter S.V. Baarn

 

 


 

S.V. Baarn - Bijzondere Algemene Ledenvergadering - 7 oktober 2015 - 20.00 uur

1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Notulen vorige vergadering
4. Structuur & Samenwerking binnen S.V. Baarn
5. Toelichting / vervolg optie 1 structuur & samenwerking (indien gekozen)
6. Toelichting / vervolg / stemming optie 2 structuur & samenwerking (indien gekozen)
7. Toelichting / vervolg optie 3 structuur & samenwerking (indien gekozen)
8. SESTE / Kunstgrasveld (toelichting op de historie en de stand van zaken)
9. Rondvraag
10. Sluiting

Onderstaand een samenvatting van de te bespreken opties met toelichting bij punt 4 van de agenda.
Er is een document beschikbaar met een uitgebreide uitwerking hiervan, indien u dit wilt ontvangen dan kunt u dit aanvragen bij de secretaris van S.V. Baarn via e-mailadres: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

4. Structuur en samenwerking
Naar aanleiding van het verzoek van Cricket Club Baarn om aan te sluiten bij S.V. Baarn zijn er gesprekken op gang gekomen over de structuur van de vereniging en de afdelingen. Dit is natuurlijk niet nieuw, er is in het verleden al vaker over gesproken en om de gesprekken nu "voor eens en voor altijd" in goede harmonie te voeren en af te ronden zijn een drietal mogelijkheden uitgewerkt, waarin de ideeën van de afdelingen en het algemeen bestuur naar voren komen.
Beide afdelingen van S.V. Baarn hebben aangegeven het liefst zo zelfstandig mogelijk te opereren, waarbij voetbal voor volledige zelfstandigheid kiest en handbal zelfstandig met een "faciliterend" algemeen bestuur. Beide afdelingen werken in de praktijk ook vrijwel volledig gescheiden van elkaar, er is geen gezamenlijke cultuur, er zijn gescheiden "thuislocaties", er zijn verschillende tenues, enz.
Binnen het algemeen bestuur is vooral onbegrip over het voortduren van dubbel werk, omslachtige procedures en verspilling van tijd en vrijwilligerskracht.

Optie 1. Bestuurmodel van twee lagen naar één laag brengen
S.V. Baarn heeft op dit moment drie (!) min of meer separaat opererende besturen (en voor iedere extra afdeling zou er een extra bestuur bij komen), dit is echt een verspilling van "vrijwilligerskracht".
Deze situatie geeft ook veel oponthoud binnen de afdelingen, omdat belangrijke beslissingen van afdelingen vaak ook nog de goedkeuring van de sportvereniging nodig hebben.
Voorbeeld: Jeugdplan voetbal, de afdelingsledenvergadering van het voetbal keurt het plan met de contributieverhoging en de kosten voor het plan goed. Dat "betekent echter nog niets", aangezien het algemeen bestuur voor een plan van dit bedrag de goedkeuring moet geven en de algemene ledenvergadering van de sportvereniging de contributieverhoging moet vaststellen.
Voorstel:
- De afdelingen vervallen en er komt één bestuur en één algemene ledenvergadering.
- De verschillende sporten krijgen een commissie voor sportzaken en alle andere zaken worden centraal geregeld.
- Iedere sport krijgt een vertegenwoordiger in het bestuur.
- Sponsoring kan nog steeds aan een speciaal doel (een sport, jeugd, ...) worden toegewezen.

Optie 2. Handbal en voetbal gaan uit elkaar
Er is geen 'klik' tussen de afdelingen handbal en voetbal, er is weinig contact en als er contact is, dan is dat niet altijd positief. In stand houden van een omni-vereniging met de twee afdelingen heeft geen toegevoegde waarde voor beide partijen.
Doordat SV Baarn op dit moment een omni-vereniging is hebben we te maken met verschillende bestuurslagen. Dit is erg vertragend en erg hinderlijk in de besluitvorming voor de afdelingen (als de regels uit de statuten gevolgd worden), zie ook voorbeeld bij optie 1, geeft afdeling voetbal aan.
Zoals al aangegeven is er weinig contact, wat onder andere te zien is in het feit dat de (leden van de) afdeling handbal nagenoeg niet in het clubhuis/de kantine komen. Dit is dan weer een onderdeel van de veel gevoerde "financiële discussie" en als handbal en voetbal uit elkaar gaan, dan stoppen ook de financiële discussies.
Voorstel:
- Er is in de statuten van S.V. Baarn een procedure vastgelegd om zelfstandig te beslissen over dit voorstel zonder KNVB en NHV, zodat omslachtige procedures en oponthoud vermeden worden.
- De algemene ledenvergadering besluit tot opheffing van de afdeling handbal.
- De algemene ledenvergadering legt redelijke mogelijkheden vast voor als handbal zou besluiten om als zelfstandige handbalvereniging of in een fusieclub met andere handbalvereniging(en) een herstart te maken.

Optie 3. Drie besturen naast elkaar
S.V. Baarn heeft op dit moment een algemeen bestuur en twee afdelingsbesturen, waarbij het algemeen bestuur leidend is en volgens de statuten de verantwoordelijkheid en in de meeste zaken de beslissingsbevoegdheid draagt.
Het kan goed zijn om een grote vereniging te zijn, b.v. voor sponsors, regelen van verzekeringen, e.d. Het zou daarbij beter zijn als de afdelingen zoveel mogelijk zaken zelf kunnen organiseren en zoveel mogelijk zelf beslissingbevoegd zijn, geeft afdeling handbal aan.
Het algemeen bestuur zou in dit geval alleen zeggenschap hebben over zaken als de accommodatie, kantine, verzekeringen en algemene instanties.
Voorstel:
- De afdelingen van S.V. Baarn worden zelfstandige rechtspersonen met een eigen bestuur, zelfstandige verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid en een zelfstandige algemene ledenvergadering.
- Het algemeen bestuur van S.V. Baarn wordt een "faciliterend" bestuur.

 

Vrijwilligers gezocht!

De maand mei is begonnen en dat betekent dat het de komende weken "bol staat" van de activiteiten op het sportpark en in de SV Baarn accommodatie. Graag daarom van u een oproep op de websites (algemeen/handbal/voetbal) en eventueel Facebook of soortgelijk om extra vrijwilligers om te helpen in de kantine. De groep die nu alles moet opvangen is dit seizoen weer kleiner geworden en bij de grote evenementen zijn gewoon meer handen nodig (buitenverkoop, extra keuken, enz.).We zoeken nog hulp voor 25 mei = FAMI-dag, 31 mei = Horecatoernooi, 7 juni = Friends tournament / Eindfeest en er kunnen nog 1 of 2 datums bijkomen.Daarnaast mogen nieuwe vrijwilligers zich zeker alvast aanmelden voor het komende seizoen.Ook bestaat de kans dat de kantine een aantal zondagen open is in de zomer voor cricketwedstrijden.Kortom, reden genoeg om heel veel aanmeldingen te krijgen.Je kunt je individueel aanmelden, je kunt ook met 2 of 3 een ochtend/middag/avond voor je rekening nemen, liefst een dagdeel maar als je 2 of 3 uur kunt, dan is dat ook fijn.Aanmelden mag mondeling of via e-mail bij Riet de Bree ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ) of Peter Korndewal ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ).